ป.1

***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน และ แบบทดสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1***


 • วิชาคณิตศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 - วิชา คณิตศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 (ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์ 

 • วิชาภาษาไทย
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 - วิชาภาษาไทย
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 (ปลายภาค) - วิชาภาษาไทย


 • วิชาวิทยาศาสตร์
  • แบบฝึกหัดทบทวนเนื้อหา - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 (ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์

 • วิชาสังคมศึกษา
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 - วิชาสังคมศึกษา
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา


 • วิชาประวัติศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 - วิชา ประวัติศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 (ปลายภาค) - วิชาประวัติศาสตร์


 • วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 (ปลายภาค) - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1

 • วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.1(ปลายภาค) - วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - สุขศึกษา และพลศึกษา***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - สุขศึกษา และพลศึกษา*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องที่ 1 ร่างกายของเรา ข้อสอบมาตรฐานชั้น...