วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 10542

...

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้

วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

***เตรียมสอบ ป.3 - วิทยาศาสตร์*** (ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3)***เตรียมสอบ ป.3 - วิทยาศาสตร์*** (ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3)

เตรียมสอบ ป.3 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ (วิทยาาสตร์ ป.3) - บทที่ 7 โลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ - แบบทดสอบ

เตรียมสอบ ป.3 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ (วิทยาาสตร์ ป.3) - บทที่ 7 โลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ - แบบทดสอบ
เตรียมสอบ ป.3 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ (วิทยาาสตร์ ป.3) - บทที่ 6 น้ำและอากาศ - แบบทดสอบ

เตรียมสอบ ป.3 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ (วิทยาาสตร์ ป.3) - บทที่ 6 น้ำและอากาศ - แบบทดสอบ

เตรียมสอบ ป.3 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ (วิทยาาสตร์ ป.3) - บทที่ 5 พลังงานไฟฟ้า - แบบทดสอบ

เตรียมสอบ ป.3 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ (วิทยาาสตร์ ป.3) - บทที่ 5 พลังงานไฟฟ้า - แบบทดสอบ
เตรียมสอบ ป.3 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ (วิทยาาสตร์ ป.3) - บทที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ - แบบทดสอบ

เตรียมสอบ ป.3 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ (วิทยาาสตร์ ป.3) - บทที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ - แบบทดสอบเตรียมสอบ ป.3 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ (วิทยาาสตร์ ป.3) - บทที่ 3 วัสดุในชีวิตประจำวัน - แบบทดสอบ

เตรียมสอบ ป.3 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ (วิทยาาสตร์ ป.3) - บทที่ 3 วัสดุในชีวิตประจำวัน - แบบทดสอบ