วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 10542

...

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

***ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.1 - ชุดที่ 1***

***ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.1 - ชุดที่ 1***
 • สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 • สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงาน อาชีพ สินค้า และบริการ
   • สรุปเนื้อหา
   • แบบทดสอบ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้จ่ายและการออม
   • สรุปเนื้อหา
   • แบบทดสอบ
 • สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ช่วงเวลา และการลำดับเหตุการณ์
   • สรุปเนื้อหา
   • แบบทดสอบ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เอกลักษณะ และชาติไทย
   • สรุปเนื้อหา
   • แบบทดสอบ
 • สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา
   • สรุปเนื้อหา
   • แบบทดสอบ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
   • สรุปเนื้อหา
   • แบบทดสอบ

***ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.1 - ชุดที่ 1 (ข้อสอบท้ายบทเรียน)***

***ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.1 - ชุดที่ 1 (ข้อสอบท้ายบทเรียน)***

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.1 - (ชุดที่ 1) - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม - แบบทดสอบ - (เฉลย)

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.1 - (ชุดที่ 1) - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม - แบบทดสอบ - (เฉลย)ข้อสอบสังคมศึกษา ป.1 - (ชุดที่ 1) - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม - แบบทดสอบ

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.1 - (ชุดที่ 1) - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม - แบบทดสอบ


ข้อสอบสังคมศึกษา ป.1 - (ชุดที่ 1) - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม - สรุปเนื้อหา

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.1 - (ชุดที่ 1) - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม - สรุปเนื้อหาข้อสอบสังคมศึกษา ป.1 - (ชุดที่ 1) - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา - แบบทดสอบ - (เฉลย)

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.1 - (ชุดที่ 1) - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา - แบบทดสอบ - (เฉลย)