วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 10542

...

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

***วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1)***

***วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1)***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดินในท้องถิ่น
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานแสง
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระบบสุริยะ
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ

***วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

***วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดินในท้องถิ่น
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานแสง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระบบสุริยะ
***วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน***

***วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดินในท้องถิ่น
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานแสง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระบบสุริยะวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระบบสุริยะ - แบบทดสอบ (เฉลย)

วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระบบสุริยะ - แบบทดสอบ (เฉลย)

วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระบบสุริยะ - แบบทดสอบ

วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระบบสุริยะ - แบบทดสอบ
วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระบบสุริยะ - แบบฝึกหัด (เฉลย)

วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระบบสุริยะ - แบบฝึกหัด (เฉลย)