วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 10542

...

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

pasapatee-p4-lesson7-test-key

ภาษาไทย ป.4 - ภาษาพาที  (ชุดที่ 2) - บทที่ 7 แรงพิโรธจากฟ้าดิน - แบบทดสอบ (เฉลย)


pasapatee-p4-lesson7-test

ภาษาไทย ป.4 - ภาษาพาที  (ชุดที่ 2) - บทที่ 7 แรงพิโรธจากฟ้าดิน - แบบทดสอบ

pasapatee-p4-lesson7

ภาษาไทย ป.4 - ภาษาพาที  (ชุดที่ 2) - บทที่ 7 แรงพิโรธจากฟ้าดิน


วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

pasapatee-p4-lesson6-test-key

ภาษาไทย ป.4 - ภาษาพาที  (ชุดที่ 2) - บทที่ 6 โอม!!! พินิจมหาพิจารณา - แบบทดสอบ (เฉลย)


pasapatee-p4-lesson6-test

ภาษาไทย ป.4 - ภาษาพาที  (ชุดที่ 2) - บทที่ 6 โอม!!! พินิจมหาพิจารณา - แบบทดสอบ
pasapatee-p4-lesson6

ภาษาไทย ป.4 - ภาษาพาที  (ชุดที่ 2) - บทที่ 6 โอม!!! พินิจมหาพิจารณา