ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

...

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้
โพสต์ล่าสุด

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 4 จำนวนนับ 11 ถึง 100 (เฉลย)

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 4 จำนวนนับ 11 ถึง 100 (เฉลย)

Download เป็น PDF File
Download เป็น PDF File

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 4 จำนวนนับ 11 ถึง 100

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 4 จำนวนนับ 11 ถึง 100

Download เป็น PDF File เฉลย


แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวน ที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10 (เฉลย)

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวน ที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10 (เฉลย)

Download เป็น PDF File

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวน ที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวน ที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10

Download เป็น PDF File   เฉลย

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10 (เฉลย)

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10 (เฉลย)
Download เป็น PDF File