วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 10542

...

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

***เตรียมสอบ ป.3 - ภาษาไทย (ภาษาพาที และ วรรณคดีลำนำ) ***

***เตรียมสอบ ป.3 - ภาษาไทย (ภาษาพาที และ วรรณคดีลำนำ) ***
เตรียมสอบ ป.3 - ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ) - บทที่ 6 ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย (แบบทดสอบ)

เตรียมสอบ ป.3 - ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ) - บทที่ 6 ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย (แบบทดสอบ)เตรียมสอบ ป.3 - ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ) - บทที่ 5 กาเหว่าที่กลางกรุง (แบบทดสอบ)

เตรียมสอบ ป.3 - ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ) - บทที่ 5 กาเหว่าที่กลางกรุง (แบบทดสอบ)

เตรียมสอบ ป.3 - ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ) - บทที่ 4 ลูกแกะของซาฟียะห์ (แบบทดสอบ)

เตรียมสอบ ป.3 - ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ) - บทที่ 4 ลูกแกะของซาฟียะห์ (แบบทดสอบ)

เตรียมสอบ ป.3 - ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ) - บทที่ 3 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย (แบบทดสอบ)

เตรียมสอบ ป.3 - ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ) - บทที่ 3 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย (แบบทดสอบ)


เตรียมสอบ ป.3 - ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ) - บทที่ 2 แม่ไก่อยู่ในตะกร้า (แบบทดสอบ)

เตรียมสอบ ป.3 - ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ) - บทที่ 2 แม่ไก่อยู่ในตะกร้า (แบบทดสอบ)