วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 10542

...

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Thai-P1-Pasapatee-Lesson9-test

ภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที - ชุดที่ 1) - บทที่ 9 เกือบไป - แบบทดสอบ (เฉลย)


Thai-P1-Pasapatee-Lesson9-test

ภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที - ชุดที่ 1) - บทที่ 9 เกือบไป (แบบทดสอบ)Thai-P1-Pasapatee-Lesson9-1


ภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที - ชุดที่ 1) - บทที่ 9 เกือบไป (หลักภาษาและการใช้ภาษา)Thai-P1-Pasapatee-Lesson9

ภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที - ชุดที่ 1) - บทที่ 9 เกือบไป (สรุปเนื้อเรื่อง)


Thai-P1-Pasapatee-Lesson8-test-key

ภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที - ชุดที่ 1) - บทที่ 8 พูดเพราะ - แบบทดสอบ (เฉลย)


Thai-P1-Pasapatee-Lesson8-test

ภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที - ชุดที่ 1) - บทที่ 8 พูดเพราะ (แบบทดสอบ)

Download เป็น PDF File                    เฉลยDownload เป็น PDF File                    เฉลย