วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 10542

...

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

thai-prathom4-pasapatee(1)-lesson14-test-key

ภาษาไทย ป.4 - ภาษาพาที (ชุดที่ 1) - บทที่ 14 กระดาษนี้ มีที่มา - แบบทดสอบ - เฉลย


thai-prathom4-pasapatee(1)-lesson14-test

ภาษาไทย ป.4 - ภาษาพาที (ชุดที่ 1) - บทที่ 14 กระดาษนี้ มีที่มา - แบบทดสอบthai-prathom4-pasapatee(1)-lesson14

ภาษาไทย ป.4 - ภาษาพาที (ชุดที่ 1) - บทที่ 14 กระดาษนี้ มีที่มา


thai-prathom4-pasapatee(1)-lesson13-test-key

ภาษาไทย ป.4 - ภาษาพาที (ชุดที่ 1) - บทที่ 13 อย่างนี้ดี ควรทำ - แบบทดสอบ - เฉลย

thai-prathom4-pasapatee(1)-lesson13-test


ภาษาไทย ป.4 - ภาษาพาที (ชุดที่ 1) - บทที่ 13 อย่างนี้ดี ควรทำ - แบบทดสอบ
thai-prathom4-pasapatee(1)-lesson13

ภาษาไทย ป.4 - ภาษาพาที (ชุดที่ 1) - บทที่ 13 อย่างนี้ดี ควรทำ