วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 10542

...

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

***แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 2) - สระ และตัวสะกด***

***แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 2) - สระ และตัวสะกด***

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 23 บทดอกสร้อย ทบร้องเล่นพื้นบ้าน

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 23 บทดอกสร้อย ทบร้องเล่นพื้นบ้าน

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 22 สระเอะ สระโอะ สระอัว สระเออ

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 22 สระเอะ สระโอะ สระอัว สระเออ
แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 21 ตัวสะกด แม่กบ

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 21 ตัวสะกด แม่กบ

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 20 ตัวสะกด แม่กด

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 20 ตัวสะกด แม่กด


แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 19 ตัวสะกด แม่กก

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 19 ตัวสะกด แม่กก